JAETTU

 

Kerttu Saali

 

Tuomo Saali

 

 

Jaettu on yhteistä.

Työskentelimme vuoden samassa ateljeessa, isä ja tytär. Jaoimme tilan ja välineet, muun pidimme omanamme.

Taiteilijan ammatissa tärkeintä on intuitio ja uteliaisuus, ilman niitä ei synny yhtäkään teosta. Ympärillämme oleva havaintomaailma, kaikkine vivahteineen on jokaisen näyttelyssä olevan teoksen alullepanija. Silmänmuisti on tietoisesti ja alitajuisestyi taidemaalarin tärkein työväline. Maalaus ei ole kopio havainnosta, vaan tulkinta nähdystä. Tulkintaa värittävät tunteet, eleet, kokemukset sekä ajanhenki. Maalausprosessi  sisältää paljon riskinottoja ja sattumanvaraisuuutta, jota johdattaa tahto saada näkymätön nähdyksi ja siten koetuksi. Yksi maalaus voi parhaimmillaan syntyä uudelleen lukuisia kertoja.

Kerttu : Maalaamista on hankala kuvata sanoin. Lähestymistapani kuvan tekemiseen ei nojaa mihinkään tiettyyn kaavaan, vaan se näyttäytyy leikkinä, jossa maalauspohja on toiminnan kenttä. Maalausprosessi on spontaania jälkien jättämistä jota kuitenkin ohjaa pyrkimys harkittuun ja tasapainoiseen lopputulokseen, jossa kankaalle asetettujen elementtien vuorovaikutus modostaa lopullisen teoksen.

Tuomo: Olet oikeassa, maalaamista ei voi koskaan tyhjentävästI kuvata sanoin, siksi maalarit maalaavat. Maalaamista voi verrata päiväkirjan kirjoittamiseen, jossa aika ja ajatukset saadaan jäsenneltyä selkeämmäksi kokonaisuudeksi,  siksi maalaaminen on myös terapauttista. Itselleni maalaaminen on yhtäaikaa fyysinen ja metafyysinen kokemus kenttä.  Maalatessa värit löytävät paikkansa kehollisen kokemuksen kautta.

 

 

AVAJAISET – OPENING PERJANTAINA 2.11. KLO 18 – 20.
TERVETULOA – WELCOME !