MAALATUT HETKET – MAALAUKSIA

 

Näyttely avautuu perjantaina 27.8.2021 klo 12. Taitelija on paikalla klo 16 – 20.

Tervetuloa tutustumaan näyttelyyn!

 

     

 

Maalaan öljyväreillä pellavakankaalle. Öljyvärin hidas kuivuminen on olennainen osa maalausprosessia, se antaa aikaa katsoa ja pohtia työn alla olevaa maalausta. Työstän useaa maalausta saman aikaisesti, usein maalaukset kuljettavat toinen toisiaan eteenpäin. Väriin tai muotoon liittyvä ratkaisu yhdessä maalauksessa saattaa viedä eteenpäin myös jotakin toista, joskus kauankin lukkiutuneessa tilassa ollutta maalausta.

Työskentelyni maalausten äärellä on intuitiivista, odottavaa ja kyselevää. En suunnittele maalauksiani etukäteen, työskentelyn edellytys on, että pääni ja mieleni ovat tyhjiä ja avoimia. Koetan elää silmät ja sydän auki maailmassa. Eletty elämä ympärillä, muisti ja moninaiset virikkeet luonnon havainnoista sekä taiteen historiasta vaikuttavat maalaamiseni taustalla.

Saman tyyppiset värit ja muodot saattavat ilmestyä maalauksiini vuosien jälkeen. Tuon Galleria Saskian näyttelyyn uusimpien maalausteni rinnalle myös joitakin aikaisempien vuosien teoksia, joiden värit ja teemat liittyvät tuoreimpiin maalauksiin. Eri aikoina valmistuneiden maalausten välille syntyy vuorovaikutusta ja ajallista jatkumoa, ikään kuin siltoja ajan yli.

Tänä kesänä valmistuneiden maalausten taustalla elää hellekesä, kuumassa ylimmän kerroksen työhuoneessa ja saaressa järvenselkien keskellä vietetyt ajattomat, valoisat hetket.

Helka Immonen on Helsingissä työskentelevä taidemaalari. Hän on opiskellut Vapaassa taidekoulussa ja Helsingin yliopiston piirustussalilla. Immonen on Taidemaalariliiton ja Espoon kuvataiteilijoiden jäsen.