In Visibilis I

Avajaiset perjantaina 19.11.2021 klo 18-20. Tervetuloa!

Taiteilijatapaaminen keskiviikkona 15.12.2021 klo 13-18.

Perception Calibrator, 2021

 

In Stereo, 2021

 

Metsä Puilta, 2021

 

Galleria Saskiassa nähtävä In Visibilis I – näyttely on ensimmäinen osa kaksiosaisessa sarjassa. Näyttelysarjan toinen osa In Visibilis II on esillä Helsingin Kaapelitehtaalla Drawing Gallery D5:ssä 22.11.2021–19.1.2022.

In Visibilis näyttelysarja on monitaiteellinen valoa, piirrosta, maalausta, veistosta ja videota yhdistelevä näyttelykokonaisuus, jonka punaisena lankana toimii erilaiset viivat. Näyttelyn teokset pohtivat valon, pintojen heijastusten ja jälkikuvien havaintokokemuksen kautta monimutkaista suhdettamme näkyvään ja näkymättömään maailmaan jossa elämme.

Työskentelyn lähtökohtana on ollut suoran mustan viivan tekeminen valkoiselle paperille, siitä syntyneet viivapiirrokset sekä erilaiset binääriset viivakoodit. Pysty- ja vaakasuorat viivat ovat jälkiä ajasta ja liikkeestäni paperilla, ne ovat usein väkivaltaisiakin rajanvetoja eri tilojen välillä. Mustavalkoiset viivakoodit kantavat merkitystä myös eräänlaisena tietokoneiden kielenä, joka on kehitetty markkinatalouden tehostamiseen mutta on ihmismielelle lukukelvotonta. Binäärisyys liittyy myös keskusteluihin ihmisestä, metsästä ja suhteestamme kiehuvaan maailmaan. Näyttelyn teokset hyödyntävät mm. neon- ja argonvaloa sekä erilaisia pigmenttejä ja niiden sidosaineita. Esillä on myös videoteos In Transit joka on toteutettu yhdessä äänitaiteilija ja säveltäjä Walter Sallisen kanssa.

Alexander Salvesen (s.1990) on Helsingissä asuva kuvataiteilija joka työskentelee monialaisesti taiteen parissa. Salvesen hyödyntää teoksissaan usein valoa ja teokset pohjaavat värien, esineiden ja muotojen keskinäisiin suhteisiin, niiden herättämiin mielikuviin sekä havaintokokemukseen. Töissään hän pyrkii kutittamaan kokijan aisteja ja pysäyttämään tämän teoksen äärelle ihmettelemään, pohtimaan
tai keskustelemaan. Salvesenin työt kumpuavat usein luonnosta ja luonnonilmiöistä sekä meitä ympäröivästä poliittisesta ilmapiiristä. Viime vuosina Salvesen on ottanut töissään vahvasti kantaa meneillään olevaan lajikatoon, ilmastokatastrofiin ja elinympäristöjen muutokseen. Hänen töitään on ollut esillä monissa valotaidenäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla niin yksityis- kuin ryhmänäyttelyissäkin. Salvesen työskentelee myös kuraattorina ja ajoittain visualistina esittävän taiteen kontekstissa.