MAALAUKSIA

 

Teoskuva 8, 2016, 90x130cm, akryyli, grafiitti, mineraali, hiekka ja pigmentti MDF-levylle.

 

Teoskuva 55, 2016, 90x90cm, akryyli, grafiitti, mineraali, hiekka ja pigmentti MDF-levylle.

 

AVAJAISET PE 13.5.2016 KLO 18 – 20. TERVETULOA !

Taiteilijatapaaminen näyttelyn viimeisenä päivänä 1.6. klo 17 – 18.

Samu Raatikainen:

Maalausteni lähtökohta on luonnonmaisemasta, rakennetusta maisemasta ja

ympäristöstä tekemäni havainnot. Yhdistän maalauksissani havaintoni kokeellisesti erilaisiin työskentelytapoihin ja materiaaleihin. Ympäristö näyttäytyy minulle kollaasimaisena rakennelmana, jossa on samanaikaisesti läsnä limittäin erilaisia materiaaleja, ajallisia tasoja, tunnetiloja ja fyysisiä todellisuuksia.

Maalaaminen ei tarkoita minulle vain maalia tai sen käsittelyä materiaalina, vaan myös maalauksen erilaisten esitystapojen merkitysten tutkimista ja niiden tulkintaa. Siksi maiseman kuvaaminen maalauksen keinoin, vaatii yhtä monipuolista materiaalien käyttöä kuin on itse aihekin. Maalaaminen prosessina on minulle myös tutkimusta materiaalin ja työskentelyvälineiden käyttäytymisestä sekä epäonnistumisien ja sattumien tuomien mahdollisuuksien hyödyntämistä.

Useimpien maalausten lähtökohdat löytyvät sulavilta kevätjäiltä, joista heijastuu ylösalaisin oleva ympäristö ja maisema. Näkymä on ainutkertainen tapahtuma: näkymä (tai kaikki siinä oleva) on muutostilassa jolle valotapahtuma luo kehykset. Tässä näkymässä yhdistyvät tilan fyysinen materiaalisuus, heijastusten läpikuultavuus, valon kehystämät olosuhteet ja oman mielenlaatuni vastaanottavuus kokemisen hetkenä. Minua kiinnostaa nämä luonnosta löytyvät ”välitilat”, kelirikot, sään, vuodenajan ja materiaalien olomuodon muutokset sekä niiden vaikutukset kokemukseeni ympäristöstä. ”Kelirikko” voi tapahtua myös maalauksessa, syntyy poikkeamia, jotka johdattavat ennalta arvaamattomiin ja mielenkiintoisiin lopputuloksiin.

Tahdon että maalaus heijastaa luonnollista ympäristöämme: auringon kiertokulku ja vuodenaikojen verkkainen vaihtelu rytmittävät elämäämme. Maalaus ei ole vain silmänräpäyksessä tapahtuva otos hetkestä. Se on hitaasti tehty kuvaus suhteellisen hitaasti etenevistä tapahtumien ajallisista ketjuista, jota rytmittävät myös äkkinäiset ja yllättävät tapahtumat.