Kesti, Kivijärvi, Kurikka, Niemitalo, Nykänen

Avajaiset perjantaina 4. 8. klo 17 – 19. Tervetuloa!

Avajaisissa Ilona Kivijärven performanssi Pieni minuutti hiljaisuudessa.

 

Taiteilijatapaaminen keskiviikkona 23.8.2023 klo 17 – 18.

Taiteilijat paikalla kertomassa teoksistaan ja työskentelystään.

 

Heidi Kesti Secret Protector

 


Ilona-Kivijarvi_Empire_2023_yksityiskohta-tilateoksesta_yhdistelmatekniikat_koko-ja-muoto-tilan-mukaan-muuttuva

 

Anja Kurikka_2023_Mielen-painaumia

 

Mervi Niemitalo Hengittamisen-algoritmi3_2023_yksityiskohta

Pirjo Nykänen Kasvukausi_pinkkipeli

 

Näyttelymme nimi viittaa taiteilijayhteisöömme, K2 Taiteilijataloon, joka sijaitsee Oulun vanhassa Hiukkavaarassa. Aikoinaan armeijan kasarmirakennuksena toiminut talo on nykyään taiteen tekemisen ja kokemisen paikka, jossa toimii noin 30 taiteilijaa usealta eri taiteenalalta.

Galleria Saskiassa esillä oleva näyttelymme pitää sisällään kaksi- ja kolmiulotteisia teoksia; tilaan rakentuvia installaatioita, kineettisiä veistoksia, kasviveistoksia sekä maalauksia. Värien, muotojen, erilaisten materiaalien ja menetelmien keskinäinen vuorovaikutus avaa tietä jokaisen esittäytyvän taiteilijan tapaan katsoa maailmaa, työstää näkemäänsä ja kokemaansa valituin visuaalisin keinoin. Työskentelymme taiteellisina yhdistävinä tekijöinä toimivat monialainen materiaalien käyttö, huumori, herkkyys, intohimo ja aistihavaintojen merkitys.

Kuvataiteilija, skenografi Heidi Kesti

Valmistan installaatioita, veistoksia ja lavastuksia. Taiteellisiin töihini vaikuttavat viehtymys keräilyyn, järjestelyyn, lajitteluun ja uudelleenkokoamiseen, mielikuvittelu, ja kokeileminen. Työskentelytapani on materiaalilähtöinen ja leikillinen. Galleria Saskiassa ensimmäistä kertaa esillä oleva PARASYMPATIKUS on kineettisten veistosten sarja, jonka nimi viittaa parasympaattiseen hermostoon. Kineettisten veistosten parissa työskennellessäni tutkin liikkeeseen ja kosketukseen samaistumisen kokemuksiani.

https://www.instagram.com/heidikesti/

Kuva – ja performanssitaiteilija Ilona Kivijärvi

Tilallinen ajattelu sisältyy siihen miten toteutan teoksiani. Työni on itsessään monitasoinen tapahtumien kudelma; mitä, miten ja mistä… Minulla se vaihtelee teoskohtaisesti. Teen useita teoksia rinnakkain ja vaiheittain. Keskityn yhteen kokonaisvaltaisesti. Alussa ei ole mitään. Mutta varastoista löytyy ainekset. Tämän näyttelyn aineisto oli osittain olemassa, nyt täysin muuntuneena.

Teoksilla on tarinansa; koetut, väkevät elementit. Sellaiset yksityiset hetket jäävät teoksiin. ”Taikuus” on osa sitä mitä tavoittelen. Se on tunnetta, vaikutusta ja osallisuutta.

Performanssini avajaisissa: ”Pieni minuutti hiljaisuudessa” on omistettu kaikille viattomille olennoille, jotka eivät selviä hengissä ihmisten loputtomassa valtataistelussa yhteisestä tilasta.

Kuvataiteilija Anja Kurikka

Mikä on näkyvää ja minkä vain tunnemme; mitä näemme, miten näemme, mikä jää näkymättömiin?

Käsittelen maalauksissani erilaisia aistihavaintoja – väreilyä ja energian liikettä kehossa, ympärilläni, kohtaamisissani.

https://kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/anja-elisa-kurikka

Kuvataiteilija Mervi Niemitalo

Teoksieni teemat käsittelevät usein ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta. Teen maalauksia, joissa käytän antiikista peräisin olevaa mehiläisvahatekniikkaa sekä kasviveistoksia, joiden lähtökohta on japanilaisessa kasvienasettelutaiteessa. Laajennan taidemuotoa kasviveistämisen suuntaan länsimaisen taiteen tradition keinoin.  Näyttelyssä on esillä teossarja Hengittämisen algoritmi, jonka maalaukset ja veistokset nostavat esille kasvien perustavanlaatuisen merkityksen kaiken elollisen olemassaololle. Elämä on fotosynteesin ja hengittämisen kautta purkamattomalla siteellä sidoksissa kasveihin. Olemme ilman lapsia – maailma on hengittämistä ja vain hengittäessään elossa.

https://www.instagram.com/merviniemitalo/  https://www.instagram.com/flowkame.art/  https://www.flowkameart.fi/

Taidemaalari/ valokuvataiteilija Pirjo Nykänen

Ihmisen luonne ja luonto kukkivat silloin kun on sen aika. Kaikki ei ole aina niin ihanaa. Elämän moninaisuus on läsnä teosteni synnyssä.  Ihmisten välinen vuorovaikutteisuus ja ajankohtaiset ilmiöt saavat monta kertaa aikaan tarinoihin liittyviä elementtejä värien, valojen ja varjojen maailmassa.

www.pirjonykanen.fi