Olemmehan kosmopoliitteja.

 

Näyttely avautuu yleisölle torstaina 5.8. klo 12.

Torstaina on Tapahtumien yö, jonka ohjelmassa galleriassa on taiteilijatapaaminen klo 17-19 yleisölle.

Noudatamme voimassa olevia hygienia- ja turvallisuusohjeita ja taiteilijatapaamisessa tarkkaillaan mm. ettei väkeä ole kerralla liikaa ajautuen lähikontakteihin.

Tervetuloa turvallisesti tutustumaan näyttelyyn!

Riitta_Järvelä_Myanmar

Riitta_Järvelä_Jaipur

 

Outi_Markkanen_Piazza passacaglia, det

 

Outi_Markkanen_Kuusi kalloa

 

Globalisaatio on luonut muutoksen tilan jossa ihmiset yhtä aikaa lähentyvät toisiaan ja erkaantuvat toisistaan.

Kosmopolitanismilla tarkoitetaan teoriaa, jonka mukaan kaikki ihmiset, rodusta, sukupuolesta, uskonnosta tai poliittisesta näkemyksestä huolimatta ovat, tai heidän pitäisi olla, yhtenäisen maailman jäseniä. Mikään yhteisö ei kuitenkaan synny tyhjiössä. Yhteisötkin koostuvat aina yksilöistä joilla on oma historiansa. Erillaisuuden ymmärtäminen ei aina tarkoita hyväksymistä, esimerkiksi rasistista toimintaa tai terroria ei voi hyväksyä.  Suvaitsevaisuuden lisääminen vaatii asioiden kyseenalaistamista ja keskustelua.

Outi Markkanen on työskentellyt viime vuosina Turkissa ja Riitta Järvelä on tehnyt  kuvausmatkoja Aasiaan; näyttelyn valokuvat ovat Intiasta ja Myanmarista.

Taiteilijat ovat pitäneet useita yhteisnäyttelyitä, edellinen oli Oheistaidekodissa 2018 Outi Heiskasen teosten kanssa; hän oli taiteilijoiden kuvataiteen opettajana 1960-luvulla.

Vuorovaikutteisuus ja yksin työskentely tasapainottavat ja rikastuttavat toisiaan, yhdessä tekeminen johtaa monitulkintaisempaan lopputulokseen.

Riitta Järvelä:
Länsimaan kansalaisena minulla on valta matkustaa. Voin matkustaa kaukaisiin kyliin ja valokuvata ihmisiä. He eivät hyödy tästä. Mutta kun näytän heidän kuvansa, he ovat katsojalle olemassa. Yksityinen kokemukseni muuttuu yhteiseksi.Valokuvateokseni ovat dokumentaarisia muotokuvia  Intiasta ja Myanmarista. 

Kuvaan kohtaamiani ihmisiä heitä arvostaen ja kunnioittaen. Ihmiset ovat samanlaisia kaikkialla. On kyse elämästä sinänsä, elämästä, jossa hädän ja puutteenkin keskellä leikitään ja nauretaan. Elämä on!

Povesteri / Kertomuksia (00:12:03) on videoteos Romaniasta vuosilta 1973 – 2019.

Tein ensimmäisen matkani Romaniaan vuonna 1973, ja videon  matka päättyy vuoteen 2019. Video näyttää tapahtumia, joista olemme lukeneet sanomalehdistä. Muistamme kenties Romanian diktaattorin Ceausescun puheen televisiouutisista jouluna 1989, kansanjoukon buuauksen. Romaniassa korruptio, byrokratia ja inflaatio ovat yhä ongelma.  Käytän videoissani valokuviani ja videoitani, äänityksiäni sekä löytämiäni albumikuvia.

Outi Markkanen:
Minun kosmopoliittisuuteni ei ole niinkään sidoksissa paikkoihin. En ole paikallinen. Kosmopoliittisuus tarkoittaa minulle rajattomuutta tai rajoittamattomuutta tekemisessä ja ilmaisussa, vapautta.

Otan teoksissani vaikutteita ja materiaaleja ympäristöistä missä kulloinkin olen. Vaeltelu sekä mieleen jäävät kokemukset ja kuvat aloittavat työprosesseja, joissa aineksina voi olla mitä vain: romua, esineitä, painokuvia, pigmenttejä ja maalinroisketta. Uusimmissa töissä yhtenä osana ovat sanat.