KERTTU SAALI & TUOMO SAALI 2.-21.11.2018

 

JAETTU

 

Kerttu Saali

 

Tuomo Saali

 

 

Jaettu on yhteistä.

Työskentelimme vuoden samassa ateljeessa, isä ja tytär. Jaoimme tilan ja välineet, muun pidimme omanamme.

Taiteilijan ammatissa tärkeintä on intuitio ja uteliaisuus, ilman niitä ei synny yhtäkään teosta. Ympärillämme oleva havaintomaailma, kaikkine vivahteineen on jokaisen näyttelyssä olevan teoksen alullepanija. Silmänmuisti on tietoisesti ja alitajuisestyi taidemaalarin tärkein työväline. Maalaus ei ole kopio havainnosta, vaan tulkinta nähdystä. Tulkintaa värittävät tunteet, eleet, kokemukset sekä ajanhenki. Maalausprosessi  sisältää paljon riskinottoja ja sattumanvaraisuuutta, jota johdattaa tahto saada näkymätön nähdyksi ja siten koetuksi. Yksi maalaus voi parhaimmillaan syntyä uudelleen lukuisia kertoja.

Kerttu : Maalaamista on hankala kuvata sanoin. Lähestymistapani kuvan tekemiseen ei nojaa mihinkään tiettyyn kaavaan, vaan se näyttäytyy leikkinä, jossa maalauspohja on toiminnan kenttä. Maalausprosessi on spontaania jälkien jättämistä jota kuitenkin ohjaa pyrkimys harkittuun ja tasapainoiseen lopputulokseen, jossa kankaalle asetettujen elementtien vuorovaikutus modostaa lopullisen teoksen.

Tuomo: Olet oikeassa, maalaamista ei voi koskaan tyhjentävästI kuvata sanoin, siksi maalarit maalaavat. Maalaamista voi verrata päiväkirjan kirjoittamiseen, jossa aika ja ajatukset saadaan jäsenneltyä selkeämmäksi kokonaisuudeksi,  siksi maalaaminen on myös terapauttista. Itselleni maalaaminen on yhtäaikaa fyysinen ja metafyysinen kokemus kenttä.  Maalatessa värit löytävät paikkansa kehollisen kokemuksen kautta.

 

 

AVAJAISET – OPENING PERJANTAINA 2.11. KLO 18 – 20.
TERVETULOA – WELCOME !

 

 

 

Julkaistu kohteessa Ajankohtaista

GALLERIAVIIKKO 23.-28.10.2018

Tampereen Galleriaviikko on jo lähellä !

 

Tässä alla linkki gallerioiden ohjelmaan ja Galleria Saskian tapahtumat koottuna.
http://www.tampereengalleriaviikko.fi/ohjelma.html

 

 Vappu Johanssonin ja Metta Savolaisen 2πr -näyttely jatkuu 31.10. asti.
TAITEILIJATAPAAMINEN SU 28.10.2018 KLO 13-15

 

 

Julkaistu kohteessa Ajankohtaista

VAPPU JOHANSSON METTA SAVOLAINEN 12. – 31.10.2018

2πr akvarelleja ja grafiikkaa

 

 

Vappu-Johansson-alkumeri-fotopolymeeri-etsaus

 

 

Metta Savolainen_-Z-bosoni-akvarelli-ja-guassi

 

AVAJAISET PE 12.10.2018 KLO 18-20 – TERVETULOA!

TAITEILIJATAPAAMINEN SU 28.10.2018 KLO 13-15

 

Vappu Johansson ja Metta Savolainen työskentelevät Helsingissä samalla Arabian Taidegraafikoiden työhuoneella. Ajatus yhteisnäyttelystä syntyi koska molempia kiinnostaa taiteen ja tieteen yhtymäkohdat. Yhdistävänä kuvallisena elementtinä teoksissa toistuu ympyrän muoto. Tämä on kolmas yhteinen näyttelymme – vaikka teema on pysynyt samana, jokainen näyttelykokonaisuus on uusi.

Vappu Johanssonin teoksissa ympyrä voi olla solu, kupla tai alkueläin. Kuvissa toistuvat myös sisäkkäiset kehät. Kerroksittain painettuina kehät muodostavat uusia, värähteleviä ympyröitä, joiden olemassaolosta ei voi olla varma. Kuvio tuo mieleen sormenjäljen, laajenemisen tai ääniaaltojen etenemisen. Kuvalliset elementit muodostavat palapelin, aiheet toistuvat ja saavat eri merkityksiä. Vappu Johansson käyttää teoksissaan syväpainografiikan eri menetelmiä.

Metta Savolaisen kuvien sisällöt pohjautuvat fysiikan ilmiöihin. Teokset jakautuvat kahteen maailmaan, makrokosmokseen ja mikrokosmokseen. Makrokosmosta käsittelevissä abstrakteissa maalauksissa Savolainen on tutkinut auringon- ja kuunpimennyksiä. Taivaankappaleiden keskinäiset suhteet rinnastuvat hienostuneisiin akvarellin sävyasteikoihin. Maailmankaikkeudessa vallitsee matemaattinen rauha.Mikrokosmokseen liittyvät teokset ovat symbolistisia muotokuvia hiukkasfysiikan standardimallin mukaisista alkeishiukkasista kuten kvarkeista, bosoneista ja leptoneista.

 

 

Julkaistu kohteessa Ajankohtaista

MARRA LAMPI 21.9. – 10.10.2018

70 – retrospektiivinen juhlanäyttely

 

 

AVAJAISET PE 21.9. KLO 18 – 20 – TERVETULOA !

 

 

 

Julkaistu kohteessa Ajankohtaista

PAINTING A SCENE – MAALAUKSIA 31.8. – 19.9.2018

PATRA LUOSTARINEN & JOUNI TONI

 

TAITEILIJATAPAAMINEN SU 16.9. KLO 14 – 16

 

(Luostarinen)_Accumulation (Venice)_, 2018, akryyli kankaalle 116x93com

(Luostarinen)_Fragmentation (Tampere)_ 2018, akryyli kankaalle 200x150cm

 

 

(Toni)_Night cafe_ 2018, akryyli kankaalle 200×150 cm

(Toni) _Captured_ 2018, akryyli kankaalle 200x160cm

 

Tonin ja Luostarisen yhteisnäyttely Painting a Scene Galleria Saskiassa koostuu kuluvan vuoden aikana valmistuneista maalauksista. Kummankin taiteilijan teoskokonaisuuden keskiössä on kaupunkimaisema.

Luostarisen näkökulma kaupunkiin on ylhäältä päin, lintuperspektiivistä. Maalausprosessi lähtee liikkeelle realistisesta kaupunkimaisemasta, joka työskentelyn edetessä muuntautuu esittävästä kohti abstraktia tai aineellisesta kohti aineetonta.

Lopputuloksena on merkityksillä latautunut esitys, jossa maalauksen negatiivinen tila ja urbaanit elementit käyvät monitulkintaista vuoropuhelua.

Tonin maalausten lähtökohtana on tyylitelty minimalistinen kaupunkitila – tai vaihtoehtoisesti maalauksen kuvitteellinen tila – joka toimii yleismaailmallisena näyttämönä jokapäiväisille kohtaamisille ja tunteille, toisaalta maalauksen mahdollisuuksien tutkimiselle. Sisällöt rakentuvat eletyn elämän sirpaleisista muistikuvista, vivahteista ja tunnelmista, kartoittaen tilaa tunnettujen käsitteiden välimaastossa.

Jouni Toni (s. 1984, asuu ja työskentelee Tampereella) valmistui kuvataiteilijaksi Satakunnan AMK:sta Kankaanpäästä 2010. Toni  työskenteli Rijksakademie van beeldende kunsten residenssitaiteilijana Amsterdamissa, Hollannissa 2014-2015 ja vuosina 2017-2018 WOW Amsterdam residenssissä. Toni on voittanut 1. palkinnot sekä Hollannin kuninkaallisessa maalaustaiteen kilpailussa 2015 että Nuorten taiteilijoiden The Art of Basware –taidekilpailussa Suomessa 2010. Hänen teoksiaan on ollut lukuisissa näyttelyissä Suomessa ja ulkomailla, Suomessa teoksia on mm. Helsingin taidemuseon kokoelmissa.

Patra Luostarinen (s. 1976 Thaimaa) asuu ja työskentelee Tampereella.  Luostariselle kuvien tekeminen on aina ollut luontainen itseilmaisun kanava, Oriveden opistossa vietetty lukuvuosi 2014-2015 syvensi kiinnostusta nykymaalauksen mahdollisuuksia kohtaan.  2016 Luostarinen toimi Tonin assistenttina seinämaalausten tekemisessä Helsingin taidemuseon tilauksesta Fallpakan päiväkotiin. Saskian näyttely on Luostarisen galleriadebyytti.

 

AVAJAISET PE 31.8. KLO 18 – 20. TERVETULOA !

Julkaistu kohteessa Ajankohtaista

MAALAAMISESTA II 10. – 29.8.2018

 

 

AVAJAISET TORSTAINA 9.8. KLO 18-20  – TAPAHTUMIEN YÖ

TERVETULOA!

 

 

Raija Marttinen, Reija Palo-oja ja Hanna Räty ovat kuvataiteilijoita, joille maalaaminen on omin työskentelytapa.  Ryhmä on pitänyt yhdessä ensimmäisen Maalaamisesta näyttelyn Kulttuurikeskus Poleenissa Pieksämäellä 2014.

Raija Marttinen (1970) asuu ja työskentelee  Mikkelissä.

Muisti, muistaminen ja unohtaminen, ajan ja paikan kerroksellisuus ovat pysyviä teemoja työskentelyssäni. Mietin, mitä ovat muistijäljet  ajan kartalla, mikä muuttuu ja jää, mistä tämä hetki rakentuu. Minkälaisia jälkiä itse jätän paikkojen historiaan.

Tähän näyttelyymme tuon teossarjan Juurtumisia II. Olen muuttanut useasti, kasvattanut uusia juuria asettua uusiin paikkoihin. Näissä teoksissa jotkut tärkeät paikat elämäni varrelta ovat mukana maalauksien tunnelmissa, värimaailmoissa – ehkä joissakin aivan konkreettisissa yksityiskohdissa. Tarkastelen myös sitä miten niissä paikoissa ja työhuoneissa maalaamani silloiset teokset liittyvät työskentelyni jatkumoon, miten näen ne tästä hetkestä käsin. Kyseesssä on siis hyvin henkilökohtainen työskentelyprosessi, josta tämän näyttelyn teossarja on vain yksi osa.

Maalaamisessa on kuitenkin aina kyse kielen etsimisestä, elämän perusteiden kartoittamisesta – suhteesta itseen ja ympäröivään maailman. Oman olemassaolon tarkoituksen kysymistä, kyseenalaistamista – ja löytämistä.

Reija Palo-oja (1970) asuu ja työskentelee Turussa.

Galleria Saskian yhteisnäyttelyssä nähdään kaksi erillistä teoskokonaisuuttani.  Näistä kokonaisuuksista varhaisempi  Flow on kuin hitaasti liikkuva virta, jonka voi nähdä elämänkulun vertauskuvana, jossa elämä kantaa aivan kuin virta kuljettaa. Teoskokonaisuus kietoutuu pimeän ja valon väliselle dialogille ja vie maailmaan jossa  korostuvat erityisesti maalaamisen ajallisuus sekä aistillisuus. Kokonaisuuden teokset ovat vuosilta  2015-2017.

Toinen näyttelyssä esillä oleva kokonaisuus koostuu teoksista nimeltään   Sound of silence. Työskentelyni lähtökohdat ovat viitteellisesti maalaustaiteen traditiossa, jossa maalaus on mielletty olemassaolon ja sisäisen peilikuvana. Näissä teoksissa tämä vertautuu ohikiitävään maisemaan ja hetkeen jolloin voi aavistaa vääjäämättömän tapahtuman todeksi.  Teoksien lähtökohtien taustalla on myös ajatus toisiaan kumoavista jännitteisistä sanapareista kuten tiheytynyt tyhjyys sekä tiivistynyt hiljaisuus.  Uusissa teoksissa korostuu   abstrakti ilmaisu, maalauksen ambivalentti tilallisuus sekä latautunut tunnelma.

Hanna Räty ( 1970) asuu ja työskentelee Juvalla.

Maalaus on minulle kieli, jonka avulla hahmotan itseni, ympäristöni ja maailman välisiä suhteita. Kädenjälki ja maalaamisen hetki ovat tärkeitä. Ajattelen maalaukseni mielentiloina, jotka ovat yhtä aikaa totta, mutta eivät yhtenäisiä todellisuuden kanssa, vaan sisältävät muistumia, haaveilua, löydettyä, lainattua ja ajateltua. Ne eivät kuitenkaan ole muistelua vaan tässä ja nyt.

Kun asuu ja työskentelee metsän keskellä, kokemus pimeästä ja hämärästä on hyvin konkreettinen ja kokonaisvaltainen. Säkkipimeän ja valoisan välissä on äärettömästi sävyjä. Pimeässä pienikin valo loistaa. Näitä sävyjä ja tiloja haen Pimeys vastaan valo kokonaisuudessa. Leikittelen ääripäillä- koolla pienistä piirroksista isoihin maalauksiin,-sävyillä pimeästä häikäisevään. Haen työskentelyyn samaan aikaan kepeyttä  ja painoa.

 

 

 

 

Julkaistu kohteessa Ajankohtaista

KESÄTAUKO – OLEMME LOMALLA

Saskioiden syksyn näyttelykausi alkaa 10.8.2018.

Saskiat toivottavat hyvää kesää!

 

 

 

 

 

 

 

 

Julkaistu kohteessa Ajankohtaista

PIRKKA-HÄMEEN KUVATAITEILIJAT 4. – 30.6.2018

 

 

 

 

 

AVAJAISET SU 3.6. KLO 15 – TERVETULOA !

 

http://pirkkahameenkuvataiteilijat.net

 

 

 

 

 

Julkaistu kohteessa Ajankohtaista

JAKOB JOHANNSEN 11.5. – 30.5.2018

 

 

Galleria Saskia on Museoiden yönä avoinna klo 12-21

  Taiteilija Jacob Johannsen paikalla.

 

Jacob Johannsen on kutsunut kitaristi Moritz Cartheuser´n soittamaan jazz-improvisaatioita galleriaan Museoiden yönä.

Esitykset alkavat  klo 18.30, 19.30 ja 20.30.

Vapaa pääsy – Tervetuloa !

Sat 19.5. Jakob Johannsen will be present. Wellcome to 3 live concerts of improvisational Guitar by Moritz Cartheuser. The event is free.

Herzlich willkommen!

 

SIGHTSEEING – valokuvia

 Photography in the expanded field

Tervetuloa! Willkommen! Welcome!

Avajaiset / Vernissage  pe/Fri 11.5. klo 18 – 20

www.jakobjohannsen.com

 

Julkaistu kohteessa Ajankohtaista

SAMK, KUVATAIDE KANKAANPÄÄ 20.4. – 9.5.2018

PÄÄTÖS – lopputyönäyttely

 

 

Kankaanpään taidekoulusta valmistuvien lopputyönäyttely

On aika päättää jokin vaihe, on aika tehdä päätös uudesta suunnasta. Taidegalleriat Rajatila, Galleria Saskia ja Mältinranta täyttyvät keväällä 2018 Kankaanpään taidekoulusta valmistuvien opiskelijoiden töistä. Värikäs ja dynaaminen ryhmä opiskelijoita on koostanut töidensä huipentumia yhteen ja luvassa on tuore ja vahva taidekentän tulokkaiden näyttely.

Galleria Saskiassa on edustettuna maalaustaide, kuvanveisto, taidegrafiikka ja videotaide.

Galleria Saskian taiteilijat: Johanna Alanko, Karita Heikkinen, Susanna Savolainen, Miiro Valle, Kimmo Kamsula, Vera Enkvist, Mirjami Tölli, Katja Paju

 

AVAJAISET PERJANTAINA 20.4. KLO 18.00 – TERVETULOA !

 

Julkaistu kohteessa Ajankohtaista

Ajankohtaista