MAARIA MÄRKÄLÄ 11. – 30.1.2019

Maalauksia
Maalaukset kesyttivät valokuvan


Maaria Märkälä kuuluu niiden abstraktien maalareiden joukkoon, joiden teosten taustalla on nähtävissä luontokokemuksia, näkemys maisemasta tai ylipäätään elämys jostain olevasta. Teoksissa on voimakas ajan ja paikan läsnäolo, ne eivät eristäydy muotokokeiluiksi vaan kertovat nähdystä ja tulkitsevat koettua.
Uusi maalaussarja on yhtenäinen miltei installaatiomainen kokonaisuus, jota hallitsevat vihreän ja valkoisella taitetun punaisen sävyt. Värimaailma ja ryöppyävä maalausjälki ovat peräisin Helsingin Alppiruusupuistosta, joka menneenä kesänä oli poikkeuksellisen loistokas.
Vaikka Märkälän maalaukset ovat käytännössä abstrakteja, aiheen kertominen tuntuu merkitykselliseltä. Se, että katsojalla on lupa saada ote tekijää innoittaneesta visuaalisesta elämyksestä, on merkittävää monesta näkökulmasta. Se estää teosten katsomisen puhtaina abstraktioina ja antaa katsojalle voimakkaan mielikuvan aiheesta. Kun teokselle on määritelty konteksti, katsoja harvoin osaa enää irrottautua siitä.
On tekijän päätettävissä, missä määrin hän antaa katsojalle avaimia. Märkälä on aina ollut avoin aiheidensa suhteen ja tarjonnut näin katsojalle mahdollisuuden etsiä teoksista esittäviä lähtökohtia.

Märkälän maalausten struktuuri elää omaa elämäänsä. Herkullinen pinta on kuin rajuimmankin ekspressionistin jäljiltä. Jokainen syvänne ja huippukohta erottuvat maalauksesta ja rakentavat omaa tarinaansa värien pinnalle.
Abstraktin ekspressionismin kaiut ovat hyvin voimakkaita ja nautittavia. Maalauksissa näkyy liike ja osin liikkeen rajatkin. Teokset eivät kuitenkaan ole kovin suuria ja tämä luo niihin kiinnostavan ristiriidan. Isot jäljet ja pieni pinta tarjoavat toiselleen juuri sopivasti vastusta.
Märkälä on taitava kuljettamaan katsojaa isommista kysymyksistä aivan mikrotasolle. Lopulta katsoja voi huomata tuijottaneensa ikuisuuksia ihailevasti pintaa, joka ryöppyää intohimoisesti.

Uusi aluevaltaus on sarja valokuvia, jotka Märkälä itse sanoo tuhonneensa. Valokuvien teollisuusmaiseman päälle on maalattu, sotkettu, piirretty ja raaputeltu. Alkuperäinen kuva tuskin erottuu eikä pohjakuvan ja pinnan välillä ole välttämättä edes havaittavia linkkejä.
Kuvat voi lukea kommenttina modernistisen maalaustaiteen ja valokuvan väliselle suhteelle. Maalaustaiteen modernismin syntyhistoria ja kehitys on kulkenut vierekkäisiä polkuja valokuvauksen kehityksen kanssa ja nuo polut ovat ajan saatossa kohdanneet useita kertoja.
Märkälän valokuvien päälle tekemät maalaukset ovat kuin kriittinen kommentti valokuvan vallasta, huudahdus maalauksen puolesta.

Sitä on koko näyttely: maalaamisen jälkiä sävyinä ja paksuina massoina, herkullisia ekspressiivisinä vyöryinä. Paras mahdollinen puolustus maalaukselle on sen ilmaisuvoiman näyttäminen tavalla, joka kumpuaa vilpittömästä heittäytymisestä maalaamisen aktiin.

Veikko Halmetoja

Avajaiset perjantaina 11.1.2019 klo 18-20 – Lämpimästi tervetuloa !

Julkaistu kohteessa Ajankohtaista

JOULUTAUKO 13.12.2018 – 10.1.2019

Galleria Saskia toivottaa Hyvää Joulua ja Menestystä Vuodelle 2019!

 

 

 

Avaamme kevätkauden 11.1.2019

 

 

 

Julkaistu kohteessa Ajankohtaista

KALEIDOSKOOPPI 23.11. – 12.12.2018

 

Sara Hildén -akatemian opettajien näyttely:

Riikka Ajanki, Maisa Heiskanen, Merja Honkkila, Helinä Huotari, Tiina Jaakkola, Niina Kiiveri, P. A. Manninen, Hanna Pielikko, Heidi Saramäki, Timo Savilepo, Heli Tiainen, Anni Toivonen, Oskari Tolosen, Vesa Toukomaa, Meri Westlin

Näyttelyn taiteilijat ovat Sara Hildén -akatemian nykyisiä ja entisiä, vakinaisia opettajia ja tuntiopettajia, rehtori ja entinen rehtori. Kaksi heistä on ollut mukana kuvataidekoulun ensimmäisiltä vuosilta saakka, yksi on ollut aiemmin oppilaana.

Osalla Kaleidoskooppi-näyttelyn taiteilijoista opettajuus vie enemmän aikaa, osalla taiteilijuus painottuu, osa toimii vahvasti molemmilla alueilla. Kun opettajuus painottuu, taiteellinen työ on joko vastapaino opettamiselle tai opetustyöhön liittyvää kokeilua ja kehittämistä.

Sara Hildén -akatemia perustettiin v. 1982 nimellä Tampereen lasten ja nuorten kuvataidekoulu. Juhliaksemme kuvataidetta, kuvataidekasvatusta ja koulumme 36-vuotista historiaa haluamme ensimmäistä kertaa tuoda esille kuvataidekoulun opettajien vahvaa ammattitaitoa myös kuvataiteen tekijöinä yhteisessä näyttelyssä.

Avajaiset 23.11.2018 klo 18 – 20  –  TERVETULOA!

 

Julkaistu kohteessa Ajankohtaista

Pop-up Exhibition 15.11.2018

 

 

 

Galleriassa to 15.11. klo 12-18 japanilaisen taiteilijan Kaho Suzukin yhden päivän Pop-up taidenäyttely. Hän on viettänyt residenssiaikaansa tämän syksyn Tampereella. Teokset ovat pääasiassa maalauksia, piirustuksia ja kuvituksia, jotka ovat myös myytävänä.

Gallerian näyttelytiloissa jatkuu samaan aikaan Kerttu ja Tuomo Saalin näyttely JAETTU.

 

Julkaistu kohteessa Ajankohtaista

KERTTU SAALI & TUOMO SAALI 2.-21.11.2018

 

JAETTU

 

Kerttu Saali

 

Tuomo Saali

 

 

Jaettu on yhteistä.

Työskentelimme vuoden samassa ateljeessa, isä ja tytär. Jaoimme tilan ja välineet, muun pidimme omanamme.

Taiteilijan ammatissa tärkeintä on intuitio ja uteliaisuus, ilman niitä ei synny yhtäkään teosta. Ympärillämme oleva havaintomaailma, kaikkine vivahteineen on jokaisen näyttelyssä olevan teoksen alullepanija. Silmänmuisti on tietoisesti ja alitajuisestyi taidemaalarin tärkein työväline. Maalaus ei ole kopio havainnosta, vaan tulkinta nähdystä. Tulkintaa värittävät tunteet, eleet, kokemukset sekä ajanhenki. Maalausprosessi  sisältää paljon riskinottoja ja sattumanvaraisuuutta, jota johdattaa tahto saada näkymätön nähdyksi ja siten koetuksi. Yksi maalaus voi parhaimmillaan syntyä uudelleen lukuisia kertoja.

Kerttu : Maalaamista on hankala kuvata sanoin. Lähestymistapani kuvan tekemiseen ei nojaa mihinkään tiettyyn kaavaan, vaan se näyttäytyy leikkinä, jossa maalauspohja on toiminnan kenttä. Maalausprosessi on spontaania jälkien jättämistä jota kuitenkin ohjaa pyrkimys harkittuun ja tasapainoiseen lopputulokseen, jossa kankaalle asetettujen elementtien vuorovaikutus modostaa lopullisen teoksen.

Tuomo: Olet oikeassa, maalaamista ei voi koskaan tyhjentävästI kuvata sanoin, siksi maalarit maalaavat. Maalaamista voi verrata päiväkirjan kirjoittamiseen, jossa aika ja ajatukset saadaan jäsenneltyä selkeämmäksi kokonaisuudeksi,  siksi maalaaminen on myös terapauttista. Itselleni maalaaminen on yhtäaikaa fyysinen ja metafyysinen kokemus kenttä.  Maalatessa värit löytävät paikkansa kehollisen kokemuksen kautta.

 

 

AVAJAISET – OPENING PERJANTAINA 2.11. KLO 18 – 20.
TERVETULOA – WELCOME !

 

 

 

Julkaistu kohteessa Ajankohtaista

GALLERIAVIIKKO 23.-28.10.2018

Tampereen Galleriaviikko on jo lähellä !

 

Tässä alla linkki gallerioiden ohjelmaan ja Galleria Saskian tapahtumat koottuna.
http://www.tampereengalleriaviikko.fi/ohjelma.html

 

 Vappu Johanssonin ja Metta Savolaisen 2πr -näyttely jatkuu 31.10. asti.
TAITEILIJATAPAAMINEN SU 28.10.2018 KLO 13-15

 

 

Julkaistu kohteessa Ajankohtaista

VAPPU JOHANSSON METTA SAVOLAINEN 12. – 31.10.2018

2πr akvarelleja ja grafiikkaa

 

 

Vappu-Johansson-alkumeri-fotopolymeeri-etsaus

 

 

Metta Savolainen_-Z-bosoni-akvarelli-ja-guassi

 

AVAJAISET PE 12.10.2018 KLO 18-20 – TERVETULOA!

TAITEILIJATAPAAMINEN SU 28.10.2018 KLO 13-15

 

Vappu Johansson ja Metta Savolainen työskentelevät Helsingissä samalla Arabian Taidegraafikoiden työhuoneella. Ajatus yhteisnäyttelystä syntyi koska molempia kiinnostaa taiteen ja tieteen yhtymäkohdat. Yhdistävänä kuvallisena elementtinä teoksissa toistuu ympyrän muoto. Tämä on kolmas yhteinen näyttelymme – vaikka teema on pysynyt samana, jokainen näyttelykokonaisuus on uusi.

Vappu Johanssonin teoksissa ympyrä voi olla solu, kupla tai alkueläin. Kuvissa toistuvat myös sisäkkäiset kehät. Kerroksittain painettuina kehät muodostavat uusia, värähteleviä ympyröitä, joiden olemassaolosta ei voi olla varma. Kuvio tuo mieleen sormenjäljen, laajenemisen tai ääniaaltojen etenemisen. Kuvalliset elementit muodostavat palapelin, aiheet toistuvat ja saavat eri merkityksiä. Vappu Johansson käyttää teoksissaan syväpainografiikan eri menetelmiä.

Metta Savolaisen kuvien sisällöt pohjautuvat fysiikan ilmiöihin. Teokset jakautuvat kahteen maailmaan, makrokosmokseen ja mikrokosmokseen. Makrokosmosta käsittelevissä abstrakteissa maalauksissa Savolainen on tutkinut auringon- ja kuunpimennyksiä. Taivaankappaleiden keskinäiset suhteet rinnastuvat hienostuneisiin akvarellin sävyasteikoihin. Maailmankaikkeudessa vallitsee matemaattinen rauha.Mikrokosmokseen liittyvät teokset ovat symbolistisia muotokuvia hiukkasfysiikan standardimallin mukaisista alkeishiukkasista kuten kvarkeista, bosoneista ja leptoneista.

 

 

Julkaistu kohteessa Ajankohtaista

MARRA LAMPI 21.9. – 10.10.2018

70 – retrospektiivinen juhlanäyttely

 

 

AVAJAISET PE 21.9. KLO 18 – 20 – TERVETULOA !

 

 

 

Julkaistu kohteessa Ajankohtaista

PAINTING A SCENE – MAALAUKSIA 31.8. – 19.9.2018

PATRA LUOSTARINEN & JOUNI TONI

 

TAITEILIJATAPAAMINEN SU 16.9. KLO 14 – 16

 

(Luostarinen)_Accumulation (Venice)_, 2018, akryyli kankaalle 116x93com

(Luostarinen)_Fragmentation (Tampere)_ 2018, akryyli kankaalle 200x150cm

 

 

(Toni)_Night cafe_ 2018, akryyli kankaalle 200×150 cm

(Toni) _Captured_ 2018, akryyli kankaalle 200x160cm

 

Tonin ja Luostarisen yhteisnäyttely Painting a Scene Galleria Saskiassa koostuu kuluvan vuoden aikana valmistuneista maalauksista. Kummankin taiteilijan teoskokonaisuuden keskiössä on kaupunkimaisema.

Luostarisen näkökulma kaupunkiin on ylhäältä päin, lintuperspektiivistä. Maalausprosessi lähtee liikkeelle realistisesta kaupunkimaisemasta, joka työskentelyn edetessä muuntautuu esittävästä kohti abstraktia tai aineellisesta kohti aineetonta.

Lopputuloksena on merkityksillä latautunut esitys, jossa maalauksen negatiivinen tila ja urbaanit elementit käyvät monitulkintaista vuoropuhelua.

Tonin maalausten lähtökohtana on tyylitelty minimalistinen kaupunkitila – tai vaihtoehtoisesti maalauksen kuvitteellinen tila – joka toimii yleismaailmallisena näyttämönä jokapäiväisille kohtaamisille ja tunteille, toisaalta maalauksen mahdollisuuksien tutkimiselle. Sisällöt rakentuvat eletyn elämän sirpaleisista muistikuvista, vivahteista ja tunnelmista, kartoittaen tilaa tunnettujen käsitteiden välimaastossa.

Jouni Toni (s. 1984, asuu ja työskentelee Tampereella) valmistui kuvataiteilijaksi Satakunnan AMK:sta Kankaanpäästä 2010. Toni  työskenteli Rijksakademie van beeldende kunsten residenssitaiteilijana Amsterdamissa, Hollannissa 2014-2015 ja vuosina 2017-2018 WOW Amsterdam residenssissä. Toni on voittanut 1. palkinnot sekä Hollannin kuninkaallisessa maalaustaiteen kilpailussa 2015 että Nuorten taiteilijoiden The Art of Basware –taidekilpailussa Suomessa 2010. Hänen teoksiaan on ollut lukuisissa näyttelyissä Suomessa ja ulkomailla, Suomessa teoksia on mm. Helsingin taidemuseon kokoelmissa.

Patra Luostarinen (s. 1976 Thaimaa) asuu ja työskentelee Tampereella.  Luostariselle kuvien tekeminen on aina ollut luontainen itseilmaisun kanava, Oriveden opistossa vietetty lukuvuosi 2014-2015 syvensi kiinnostusta nykymaalauksen mahdollisuuksia kohtaan.  2016 Luostarinen toimi Tonin assistenttina seinämaalausten tekemisessä Helsingin taidemuseon tilauksesta Fallpakan päiväkotiin. Saskian näyttely on Luostarisen galleriadebyytti.

 

AVAJAISET PE 31.8. KLO 18 – 20. TERVETULOA !

Julkaistu kohteessa Ajankohtaista

MAALAAMISESTA II 10. – 29.8.2018

 

 

AVAJAISET TORSTAINA 9.8. KLO 18-20  – TAPAHTUMIEN YÖ

TERVETULOA!

 

 

Raija Marttinen, Reija Palo-oja ja Hanna Räty ovat kuvataiteilijoita, joille maalaaminen on omin työskentelytapa.  Ryhmä on pitänyt yhdessä ensimmäisen Maalaamisesta näyttelyn Kulttuurikeskus Poleenissa Pieksämäellä 2014.

Raija Marttinen (1970) asuu ja työskentelee  Mikkelissä.

Muisti, muistaminen ja unohtaminen, ajan ja paikan kerroksellisuus ovat pysyviä teemoja työskentelyssäni. Mietin, mitä ovat muistijäljet  ajan kartalla, mikä muuttuu ja jää, mistä tämä hetki rakentuu. Minkälaisia jälkiä itse jätän paikkojen historiaan.

Tähän näyttelyymme tuon teossarjan Juurtumisia II. Olen muuttanut useasti, kasvattanut uusia juuria asettua uusiin paikkoihin. Näissä teoksissa jotkut tärkeät paikat elämäni varrelta ovat mukana maalauksien tunnelmissa, värimaailmoissa – ehkä joissakin aivan konkreettisissa yksityiskohdissa. Tarkastelen myös sitä miten niissä paikoissa ja työhuoneissa maalaamani silloiset teokset liittyvät työskentelyni jatkumoon, miten näen ne tästä hetkestä käsin. Kyseesssä on siis hyvin henkilökohtainen työskentelyprosessi, josta tämän näyttelyn teossarja on vain yksi osa.

Maalaamisessa on kuitenkin aina kyse kielen etsimisestä, elämän perusteiden kartoittamisesta – suhteesta itseen ja ympäröivään maailman. Oman olemassaolon tarkoituksen kysymistä, kyseenalaistamista – ja löytämistä.

Reija Palo-oja (1970) asuu ja työskentelee Turussa.

Galleria Saskian yhteisnäyttelyssä nähdään kaksi erillistä teoskokonaisuuttani.  Näistä kokonaisuuksista varhaisempi  Flow on kuin hitaasti liikkuva virta, jonka voi nähdä elämänkulun vertauskuvana, jossa elämä kantaa aivan kuin virta kuljettaa. Teoskokonaisuus kietoutuu pimeän ja valon väliselle dialogille ja vie maailmaan jossa  korostuvat erityisesti maalaamisen ajallisuus sekä aistillisuus. Kokonaisuuden teokset ovat vuosilta  2015-2017.

Toinen näyttelyssä esillä oleva kokonaisuus koostuu teoksista nimeltään   Sound of silence. Työskentelyni lähtökohdat ovat viitteellisesti maalaustaiteen traditiossa, jossa maalaus on mielletty olemassaolon ja sisäisen peilikuvana. Näissä teoksissa tämä vertautuu ohikiitävään maisemaan ja hetkeen jolloin voi aavistaa vääjäämättömän tapahtuman todeksi.  Teoksien lähtökohtien taustalla on myös ajatus toisiaan kumoavista jännitteisistä sanapareista kuten tiheytynyt tyhjyys sekä tiivistynyt hiljaisuus.  Uusissa teoksissa korostuu   abstrakti ilmaisu, maalauksen ambivalentti tilallisuus sekä latautunut tunnelma.

Hanna Räty ( 1970) asuu ja työskentelee Juvalla.

Maalaus on minulle kieli, jonka avulla hahmotan itseni, ympäristöni ja maailman välisiä suhteita. Kädenjälki ja maalaamisen hetki ovat tärkeitä. Ajattelen maalaukseni mielentiloina, jotka ovat yhtä aikaa totta, mutta eivät yhtenäisiä todellisuuden kanssa, vaan sisältävät muistumia, haaveilua, löydettyä, lainattua ja ajateltua. Ne eivät kuitenkaan ole muistelua vaan tässä ja nyt.

Kun asuu ja työskentelee metsän keskellä, kokemus pimeästä ja hämärästä on hyvin konkreettinen ja kokonaisvaltainen. Säkkipimeän ja valoisan välissä on äärettömästi sävyjä. Pimeässä pienikin valo loistaa. Näitä sävyjä ja tiloja haen Pimeys vastaan valo kokonaisuudessa. Leikittelen ääripäillä- koolla pienistä piirroksista isoihin maalauksiin,-sävyillä pimeästä häikäisevään. Haen työskentelyyn samaan aikaan kepeyttä  ja painoa.

 

 

 

 

Julkaistu kohteessa Ajankohtaista

Ajankohtaista