Avajaiset torstaina 4.8.2022 klo 18 – 21. Tervetuloa!

Avajaiset on yksi Tapahtumien Yön kohteista.

 

 

 

Valtaosa teoksistani on konstruktiivisia perustuen värien ja muotojen vuorovaikutussuhteisiin, ”visuaaliseen kielioppiin” tai ”peliin”.

Näyttelyni koostuu digitaaligrafioista ja reliefimaalauksista.

Teokseni käsittelevät havaintoja erilaisista visuaalisista ilmiöistä konstruktiivisiin rakenteellisiin teemoihin. Saan ideani usein näynomaisista ’alkukuvista’, jotka generoituvat vaiheittain teoksiksi; grafiikaksi, maalauksiksi ja konstruktioiksi. Teosten rakennusaineet rakentuvat tarkasti ja muodostavat selkeästi hahmotettavan kokonaisuuden. Nämä visuaaliset elementit hallitsevat merkityksiä ja ratkaisevat teoksien vaikutuksia.

Digitaaligrafiikan hard edge -ehdottomuus saattaa altistua yllättäville muutoksille: tarkasti rajattujen kuvioiden muuntuessa epäselviksi syntyy epävarmuuden tila. Samalla murtuu ehdoton konstruktiivinen rakenne häilyväksi sykkiväksi liikkeeksi. Ehdottomuus on muuttunut epävarmuudeksi.

Reliefimaalaukset rakentuvat kerroksittain kokonaisuuksiksi, joissa alimmaisen elementin visuaalisen symmetrian rikkoo ulommainen taso. Teoksen perustan järjestys järkkyy tasojen suunnatessa energiaa eri suuntiin. Kerroksellisuus ilmentää ajallista tapahtumaa ja mahdollista kehitystä.

”Holmströmin teokset asettavat näennäisesti yksinkertaisia kysymyksiä, mutta siinä piilee niiden syvyys. Saadakseen otteen teosten merkityksestä katsoja ei voi pysähtyä arvioimaan puhdasta rakennetta ja kirkasta väriä, vaan joutuu mittailemaan omaa havaintoaan ja sen synnyttämää kokemusta. Teoksen ja katsojan välille rakentuu kevyesti heiluva silta. Kiinteältä näyttävä teos ei siten pysy visuaalisesti paikallaan ja siitä tulee kulkija, jonka seuraavaa askelta on vaikea ennakoida.”

Markku Valkonen

Konstruktivismi, yhä täynnä kysymyksiä

(Katalogi: Lars Holmström, Teoksia / Works, 2015-2019)

 www.artti.net/larsholmstrom